Monique Al hoofd Landelijk Bureau CCMO

Per 1 juli 2021 is Monique Al hoofd van het Landelijk Bureau van de CCMO.

Monique Al werkt sinds begin jaren 2000 bij de CCMO en was teamcoördinator van het Landelijk Bureau. Vanwege een verandering in de organisatiestructuur binnen de CCMO is de nieuwe functie hoofd van het Landelijk Bureau ontstaan. De functie teamcoördinator is komen te vervallen.

Het Landelijk Bureau ondersteunt de CCMO-commissie en een aantal erkende medisch-ethische toetsingscommissies (METC’s) bij de beoordeling van geneesmiddelenonderzoek in Nederland. De komende periode staat de introductie van de EU-verordening geneesmiddelenonderzoek (Clinical Trial Regulation, CTR) op de agenda. Vanuit haar nieuwe functie zal Monique hieraan mede vorm geven.

©CCMO