Aanbevelingen doorgifte gegevens proefpersonen naar landen buiten de EER

Het Europees Comité voor gegevensbescherming (European Data Protection Board, EDPB) heeft een finale versie van aanbevelingen gepubliceerd naar aanleiding van de uitspraak in de zaak-Schrems II.

Gelet hierop heeft de CCMO besloten haar eigen notitie van 3 maart 2021 over de doorgifte van gegevens van proefpersonen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) in te trekken. Dit omdat de aanbevelingen van de EDPB leidend zijn en de CCMO wil voorkomen dat daarover verwarring zou ontstaan. Op dit moment verwijzen wij u naar de genoemde aanbevelingen.

Het EDPB publiceerde in november 2020 al een eerdere versie van de aanbevelingen. Na publieke consultatie heeft het EDPB op 18 juni 2021 de finale versie van de aanbevelingen gepubliceerd. In een nieuwsbericht van het EDPB staat wat de belangrijkste wijzigingen zijn ten opzichte van de vorige versie.

De Europese Commissie heeft een standaard verwerkersovereenkomst en modelcontracten voor de internationale uitwisseling van persoonsgegevens vastgesteld. Deze zijn beschikbaar op de website van de Europese Commissie.

Wij begrijpen dat de aanbevelingen mogelijk toch vragen kunnen oproepen. De CCMO streeft ernaar om later dit jaar indien nodig een praktische handreiking te publiceren waarin antwoorden op deze vragen aan de orde komen.