Evaluatie procedure VGO lokale haalbaarheid gestart

Sinds 1 december 2020 kunnen opdrachtgevers kiezen of ze voor de beoordeling van de geschiktheid van de deelnemende centra gebruik willen maken van de Verklaring Geschiktheid Onderzoek (VGO) of de huidige Onderzoeksverklaring. De Dutch Clinical Research Foundation (DCRF) is onlangs gestart met de evaluatie van deze nieuwe werkwijze. U kunt hier tot uiterlijk vrijdag 2 april a.s. uw ervaringen delen.

De resultaten van deze evaluatie worden afgewacht voordat besloten wordt om het gebruik van de VGO verplicht te stellen. Dit betekent dat de aanpassing van de CCMO-richtlijn Externe Toetsing (RET) is uitgesteld tot een nader te bepalen datum in 2021. Vrijwillig gebruik van de VGO blijft nog steeds mogelijk en wordt sterk aanbevolen ter voorbereiding op de nieuwe RET.