Risico-inventarisatie van belang voor uitvoering klinisch onderzoek

Gisteren heeft het kabinet een lockdown afgekondigd om de verspreiding van het coronavirus te verminderen. Naar aanleiding daarvan wil de CCMO opdrachtgevers en onderzoekers nogmaals attenderen op het belang van een risico-inventarisatie voor de uitvoering van klinisch onderzoek.

De risico-inventarisatie maakt onderdeel uit van de voorwaarden voor de (her)start van klinisch onderzoek, zoals gepubliceerd in dit document van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Meer informatie naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus vindt u op onze themapagina.