In memoriam: Marjanka Luijerink en Cecile Brekelmans

Tot ons grote verdriet zijn op dinsdag 18 augustus kort na elkaar twee collega’s van het secretariaat van de CCMO onverwacht overleden.

Marjanka Luijerink is op 18 augustus na een kort ziekbed overleden. Ze is 48 jaar geworden en heeft bijna 10 jaar bij de CCMO gewerkt als wetenschappelijk stafmedewerker.

De focus in haar werk lag op de beoordeling van nieuw onderzoek naar celtherapie en gentherapie. De diversiteit van deze protocollen en de contacten met de commissieleden, de onderzoekers en het veld spraken Marjanka in het bijzonder aan. Ze hield ervan nieuwe dingen op te pakken. Marjanka kon goed analyseren, zowel bij complexe onderzoeksdossiers als bij het evalueren van werkprocessen en procedures. Ze legde snel de kern van een probleem bloot en was scherp in haar observaties. Ze had vaak snel een oordeel, soms iets te snel, en durfde dat ook te uiten. Ze woog zaken goed tegen elkaar af met voor- en tegenargumenten en droeg ook mogelijke oplossingen aan. Marjanka was zeer betrokken bij de organisatie.

Marjanka deelde graag haar kennis. Ze heeft regelmatig de CCMO inbreng bij cursussen verzorgd en gaf met veel plezier presentaties over het werk. Ook het inwerken van nieuwe collega’s deed ze graag en met enthousiasme.

Marjanka heeft zich een maand geleden ziek gemeld en bleek ernstig ziek. Daarna is het heel snel gegaan. Marjanka laat haar man en drie kinderen achter.

Marjanka was een enthousiaste, nuchtere en sympathieke collega. Ze was duidelijk op een prettige manier. Grondig en degelijk in haar manier van werken. We zullen haar enorm missen.

Cecile Brekelmans is onverwacht op 57-jarige leeftijd overleden. Ze heeft 14 jaar bij de CCMO gewerkt.

Als wetenschappelijk stafmedewerker was ze nauw betrokken bij de beoordeling van onderzoek met kinderen en al het onderzoek dat in Nederland onder de Embryowet valt. Door wetenschappelijke verdieping buiten het  beoordelingswerk werd Cecile dé deskundige binnen de CCMO. Zo heeft ze aan de basis gestaan van het toetsingskader voor onderzoek met minderjarigen en was ze intensief betrokken bij de beantwoorden van vragen uit de Tweede Kamer. Ook op andere terreinen werd ze een vraagbaak voor collega’s binnen en buiten de CCMO.

Cecile was een goede, prettige collega. Achter haar bescheidenheid schuilde grote kennis, betrokkenheid en hulpvaardigheid. Ze leverde genuanceerde inhoudelijke analyses en weloverwogen argumentaties. Naast dat zij zich een mening vormde op basis van eigen kennis hield ze daarbij altijd rekening met opvattingen afkomstig vanuit een andere invalshoek.

Cecile heeft het de laatste jaren niet altijd makkelijk gehad. Ze genoot desondanks van het werk met haar collega’s op kantoor. Het werk gaf haar zuurstof en energie om alle uitdagingen aan te kunnen. Door het verplichte thuiswerken in de laatste maanden zagen we elkaar als collega’s alleen nog via een videoscherm. Net als veel collega’s had Cecile het daar moeilijk mee. Het dunne evenwicht raakte zodanig verstoord dat ze kennelijk geen uitweg meer zag. Haar naasten en collega’s in verbijstering achterlatend. Cecile laat haar man en twee kinderen achter.

Cecile was een fijne collega, professioneel sterk, vriendelijk en prettig om mee te werken. Ze laat een enorme leegte achter.