MDR met een jaar uitgesteld naar 26 mei 2021

Het moment waarop de Europese verordening medische hulpmiddelen (Medical Device Regulation, EU no 2017/745 (MDR)) van toepassing wordt is vanwege de coronacrisis met een jaar uitgesteld. De nieuwe datum is 26 mei 2021.

De Europese Raad en het Europees Parlement hebben ingestemd met dit voorstel van de Europese Commissie. Oorspronkelijk zou de MDR volgende maand van toepassing worden, maar dat gaat dus niet door.

De CCMO is bezig te inventariseren welke gevolgen dit heeft voor de reeds lopende voorbereidingen op de implementatie van de MDR. Vooralsnog gaan alle voorbereidingen gewoon door. Mochten er naar aanleiding van het uitstel dingen veranderen, dan zullen wij u hierover informeren.