Europese Commissie akkoord met uitstel MDR met een jaar

De Europese Commissie is akkoord met het voorstel om vanwege de coronacrisis het moment waarop de Europese verordening medische hulpmiddelen (Medical Device Regulation, EU no 2017/745 (MDR)) van toepassing wordt met een jaar uit te stellen.

Het voorstel moet nog voor akkoord naar de Europese Raad en het Europees Parlement. Als zij akkoord gaan wordt de MDR van toepassing op 26 mei 2021. Oorspronkelijk zou de MDR al over ruim anderhalve maand van toepassing worden, maar dat gaat dus hoogstwaarschijnlijk niet door.

Zodra er meer informatie bekend is zal de CCMO u hierover informeren.