CCMO presenteert jaarverslag 2019

Het jaarverslag 2019 van de CCMO is beschikbaar.

Dit jaar is het thema van het jaarverslag de toekomst van toetsing. In 2019 bestonden zowel de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) als de CCMO 20 jaar; een mijlpaal die reflectie op het verleden en een blik op de toekomst rechtvaardigt. De CCMO stond hier op 21 november jl. met een jubileumsymposium bij stil. Het afgelopen jaar heeft de CCMO stappen gezet om een goede toetsing in de toekomst te behouden. Een visie op deze toekomst vindt u in het jaarverslag in een interview met voorzitter Joop van Gerven en algemeen secretaris Cees de Heer.

Ook legt de CCMO in het jaarverslag verantwoording af over haar werkzaamheden in het afgelopen jaar. Het biedt inzicht in de wettelijke taken van de CCMO en de cijfers en gegevens over de onderzoeksdossiers die in 2019 zijn beoordeeld door de erkende medisch-ethische toetsingscommissies (METC’s) en de CCMO. Daarnaast komen de belangrijkste (inter)nationale ontwikkelingen van het afgelopen jaar op het gebied van de medisch-ethische toetsing aan bod.

Het jaarverslag van de CCMO is aangeboden aan de minister van VWS Hugo de Jonge en aan de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer.