Bereikbaarheid CCMO als gevolg van uitbraak coronavirus

De maatregelen die het kabinet heeft genomen als gevolg van de uitbraak van het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2/COVID-19) hebben ook gevolgen voor de bereikbaarheid van de CCMO en het indienen van documenten bij de CCMO.

De volgende informatie geldt vooralsnog tot en met 6 april 2020. Houd onze nieuwsberichten en LinkedIn-kanaal in de gaten voor updates.

Bereikbaarheid CCMO

Als gevolg van de oproep van het kabinet om voorlopig zo veel mogelijk thuis te werken, is de CCMO vanaf heden minder goed bereikbaar. De CCMO streeft ernaar om ondanks de ontstane situatie de continuïteit van de werkprocessen zo goed mogelijk te waarborgen. Een groot deel van de bureaumedewerkers zal voorlopig echter vanuit huis werken waardoor de CCMO minder goed bereikbaar is dan u gewend bent. Wij doen ons uiterste best om vragen via e-mail en telefoon zo spoedig mogelijk af te handelen.

Attendering via e-mail over indiening per post

Dient u documenten bij de CCMO per post in, zoals een onderzoeksdossier, substantieel amendement, administratief beroep of bezwaar? Dan vragen wij u om tevens een e-mail te sturen naar frontoffice@ccmo.nl waarin u ons er alvast op attendeert dat er documenten per post onderweg zijn. Zodoende kunnen wij erop anticiperen dat de ingediende documenten na ontvangst op adequate wijze worden verwerkt. Vermeld in uw e-mail duidelijk om welke documenten het gaat en welke studie (NL-nummer) het betreft.