Stappenplannen voor uitgestelde toestemming (‘deferred consent’) bij onderzoek in noodsituaties

De CCMO heeft een notitie met stappenplannen opgesteld om duidelijkheid te geven over wanneer het wel en wanneer het niet is toegestaan dat proefpersonen in noodsituaties deelnemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek.

In de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) is in artikel 6, lid 4 vastgelegd dat het onder strikte voorwaarden is toegestaan dat proefpersonen in noodsituaties kunnen deelnemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek zonder dat zij (of hun wettelijke vertegenwoordiger) hiervoor vooraf schriftelijke toestemming hebben verleend. De WMO is niet duidelijk over wanneer nu precies gebruik gemaakt kan worden van dit artikel.

Om hier duidelijkheid over te geven heeft de CCMO een notitie met twee stappenplannen opgesteld. In het eerste stappenplan staat beschreven wanneer uitgestelde toestemming bij medisch-wetenschappelijk onderzoek in noodsituaties wel en niet is toegestaan. Het tweede stappenplan beschrijft de stappen die moeten worden doorlopen voor het verkrijgen van toestemming achteraf en het gebruik van reeds verzamelde gegevens.