Nieuw thema in gratis e-learning beschikbaar

De gratis Engelstalige e-learning van het Paul Janssen Futurelab, over de toetsingsprocedure en de wet- en regelgeving voor medisch-wetenschappelijk onderzoek, is uitgebreid met een derde thema: ‘Organizing and submitting a research file’. 

Nieuw thema

In het nieuwe thema van de e-learning leert de cursist welke documenten en op welke wijze deze opgenomen moeten worden in het onderzoeksdossier. Een volledig en goed gestructureerd onderzoeksdossier voorkomt onnodige vertragingen bij de beoordeling van het dossier door de oordelende toetsingscommissie – en in het geval van geneesmiddelenonderzoek tevens door de bevoegde instantie.

Update van de Committee Finder tool

In de e-learning wordt ook de Committee Finder tool uitgelegd. Met behulp van deze tool kunnen klinisch onderzoekers eenvoudig bepalen welke commissies en organisaties betrokken zijn bij de beoordeling van een onderzoeksdossier en wat de wettelijke beoordelingstermijnen zijn. De tool is aangepast aan de recente wijziging van de beoordelingstermijn voor de aanvraag van een milieuvergunning voor klinisch onderzoek met genetische gemodificeerde organismen (GGO’s). De tool is ook buiten de e-learning om beschikbaar.

Over de e-learning

De gratis Engelstalige e-learning ‘Clinical Reserach in the Netherlands – Legislation & Procedures’ is ontwikkeld door het Paul Janssen Futurelab en de CCMO. De e-learning vervangt de online cursus Onderzoekswijs.nl die eind 2019 is beëindigd.