Algemene informatie voor proefpersonen online beschikbaar

De inhoud van de brochure met algemene informatie voor proefpersonen over medisch-wetenschappelijk onderzoek is sinds kort beschikbaar op de website van de Rijksoverheid.

De brochure is niet meer beschikbaar nu de informatie onderdeel is geworden van de website van de Rijksoverheid. Het is dus niet meer mogelijk om papieren exemplaren van de brochure te bestellen en aan proefpersonen uit te reiken. Deze aanpassing is doorgevoerd in het model proefpersoneninformatie en in de informatie over sectie E1/E2 van het standaardonderzoeksdossier.

Voordat proefpersonen beslissen om wel/niet deel te nemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek worden ze over het onderzoek geïnformeerd middels het proefpersoneninformatieformulier (PIF). De PIF bevat specifieke informatie over het onderzoek. Onderzoekers wordt geadviseerd om proefpersonen daarnaast ook te attenderen op de algemene informatie over medisch-wetenschappelijk onderzoek op de website van de Rijksoverheid.

In januari 2020 publiceert het ministerie van VWS tevens een flyer met beknopte informatie over medisch-wetenschappelijk onderzoek. Het doel van de flyer is om bijvoorbeeld patiënten in de wachtkamer van een ziekenhuis te informeren over de mogelijkheid om deel te nemen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek. De flyer is nadrukkelijk niet bedoeld ter vervanging van de ‘oude’ algemene brochure of de PIF.