In memoriam: Johan Denollet

Tot ons grote verdriet ontvingen wij het bericht dat ons commissielid prof. dr. Johan Denollet op zaterdag 26 oktober 2019 is overleden.

Johan trad op 1 november 2007 toe tot de CCMO om als plaatsvervangend lid het medisch-wetenschappelijk onderzoek te beoordelen vanuit zijn deskundigheid in de gedragswetenschap. Sinds 1 augustus 2014 was hij ons vaste lid in deze discipline.

Naast zijn alom gerespecteerde deskundigheid zullen we ons Johan vooral ook herinneren vanwege de wijze waarop hij in complexe situaties een zorgvuldig gebalanceerde afweging kon maken. Met zijn warme persoonlijkheid was hij een verbinder binnen onze commissie. Wij allen waren zeer op hem gesteld.

Johan was ongeneeslijk ziek en sprak daar open over. Toch kwam zijn overlijden onverwacht. Op 10 oktober jl. mochten we hem nog in ons midden verwelkomen bij de maandelijkse vergadering van de CCMO. We hebben grote bewondering voor de manier waarop hij tot het eind zo actief voor de CCMO is gebleven. We zijn hem daarvoor zeer dankbaar.

Wij wensen zijn vrouw, kinderen en verdere familie alle sterkte toe om dit grote verlies te dragen.

Namens de leden en medewerkers,

Joop van Gerven, voorzitter
Cees de Heer, algemeen secretaris/directeur