Call of interest voor deelname expertpanels medische hulpmiddelen

Op 26 mei 2020 treedt een EU-verordening in werking met daarin strengere eisen aan de markttoelating van medische hulpmiddelen. Nieuw in de verordening is dat voor bepaalde hoog-risico hulpmiddelen (bijvoorbeeld implantaten) voortaan een extra consultatie is door een zogeheten expertpanel, voordat ze een CE-markering krijgen en tot de markt worden toegelaten.

De Europese Commissie is verantwoordelijk voor de inrichting van deze expertpanels en heeft hierover recent een uitvoerend besluit gepubliceerd.

In het besluit treft u meer informatie aan over de vormgeving van de panels, maar ook over de verschillende expertises waarvoor aparte panels zullen worden ingericht, zoals orthopedie en neurologie. Ook zal er een lijst komen van experts die ad hoc voor specifieke deelterreinen kunnen worden benaderd. Inmiddels is de zogenaamde call of interest voor deelname aan de expertpanels gepubliceerd, waar wetenschappelijke experts uit de hele EU hun interesse voor deelname aan deze panels kenbaar kunnen maken. Deadline voor reactie is uiterlijk 10 november 2019. Alle informatie en de eisen/criteria staan op de website van de Europese Commissie.

Graag vragen wij u deze call onder de aandacht te brengen van de wetenschappelijke experts.