CCMO presenteert jaarverslag 2018

Het jaarverslag 2018 van de CCMO is beschikbaar. Dit jaar is het thema van het jaarverslag de EU-verordening voor medische hulpmiddelen en klinisch onderzoek. In het jaarverslag gaat de CCMO in op de veranderingen die deze en andere recente wijzigingen in wet- en regelgeving teweegbrengen. Daarnaast vindt u drie interviews waarin het thema vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht.

Ook legt de CCMO in het jaarverslag verantwoording af over haar werkzaamheden in het afgelopen jaar. Het biedt inzicht in de wettelijke taken van de CCMO en de cijfers en gegevens over de onderzoeksdossiers die in 2018 zijn beoordeeld door de erkende medisch-ethische toetsingscommissies (METC’s) en de CCMO. Daarnaast komen de belangrijkste (inter)nationale ontwikkelingen van het afgelopen jaar op het gebied van de medisch-ethische toetsing aan bod.

Het jaarverslag van de CCMO is aangeboden aan de minister van VWS Hugo de Jonge.