Model proefpersoneninformatie vanaf 1 april 2019 maatstaf bij beoordeling informatiebrief

Het Model proefpersoneninformatie, dat onderzoekers helpt om een beknopte en heldere informatiebrief voor proefpersonen op te stellen, geldt vanaf 1 april 2019 bij nieuw in te dienen onderzoeksdossiers als maatstaf bij de beoordeling van de ingediende informatiebrief door de toetsingscommissie (erkende METC of CCMO). Dit betekent dat het model vanaf dan geen vrijblijvend karakter meer heeft.

Voor de niet-studie-specifieke onderdelen geldt dat afwijkingen in de ingediende informatiebrief zonder adequate motiveringen vanaf 1 april niet worden geaccepteerd. Het gebruik van de tekst uit het model voor sectie 10 (Gebruik en bewaren gegevens en lichaamsmateriaal) heeft de CCMO al eerder verplicht gesteld. Voor de overige (studie-specifieke) onderdelen spelen de aanbevelingen in het model voor beknoptheid en gepast taalgebruik vanaf 1 april een belangrijke rol bij de beoordeling door de toetsingscommissie.

Meer informatie is te vinden bij E1/E2. Informatiebrief en toestemmingsformulier proefpersonen van het standaardonderzoeksdossier.