Voorbeeld-brieven proefpersoneninformatie beschikbaar

Om onderzoekers te helpen een korte en duidelijke informatiebrief te schrijven heeft de CCMO ter inspiratie twee voorbeeld-informatiebrieven beschikbaar gesteld.

Deze voorbeelden zijn bedoeld om een idee te krijgen van hoe een informatiebrief er qua taalgebruik en lengte uit zou moeten zien. Beide voorbeelden zijn geschreven volgens het Model proefpersoneninformatie.

Vergroting van de leesbaarheid van de informatiebrief verdient blijvend de aandacht. Als onderdeel van dit verbeterproces is een van de voorbeeldbrieven op verzoek van de CCMO door een externe partij nog verder vereenvoudigd tot taalniveau B1. Dit vereenvoudigde voorbeeld voldoet niet aan het huidige Model Proefpersoneninformatie, maar kan helpen om het model in de toekomst nog beter te maken.