CCMO en IGJ ondertekenen samenwerkingsprotocol

De CCMO en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) hebben een samenwerkingsprotocol ondertekend waarin afspraken zijn gemaakt over de onderlinge uitwisseling van informatie en de samenwerking en afstemming tussen de beide organisaties. Het samenwerkingsprotocol is gepubliceerd in de Staatscourant.

De CCMO en de IGJ werken beide aan de bescherming van proefpersonen, de waarborging van de betrouwbaarheid van medisch-wetenschappelijk onderzoek, en de handhaving van de geldende wet- en regelgeving. Om dit op een efficiƫnte en doelgerichte manier te kunnen doen is een goede samenwerking noodzakelijk. Dit voorkomt tevens dat er overlap of lacunes ontstaan in het toezicht op de uitvoering van medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen of bij de handhaving van de wet- en regelgeving.

De manier waarop de wettelijke taken en verantwoordelijkheden van de CCMO en IGJ van elkaar zijn gescheiden, blijft ongewijzigd. Kort samengevat ziet de CCMO toe op de medisch-ethische toetsing van medisch-wetenschappelijk onderzoek met proefpersonen, en IGJ ziet toe op de uitvoering van dergelijk onderzoek.

Een overzicht van de gemaakte afspraken is te vinden in het samenwerkingsprotocol.