Inventarisatie kennisbehoefte en opleidingswensen biomedische professionals

De CCMO gaat samen met vijf andere organisaties inventariseren wat de kennisbehoefte en opleidingswensen zijn van biomedische professionals in Nederland. Hiertoe heeft de CCMO een intentieverklaring ondertekend met het Center for Human Drug Research (CHDR), het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG), het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), de Nederlandse Vereniging Farmaceutische Geneeskunde (NVFG) en de Nederlandse Vereniging van Klinische Farmacologie en Biofarmacie (NVKFB).

De zes organisaties gaan onderzoeken waar de gezamenlijke wensen en mogelijkheden liggen voor hoogkwalitatieve training en onderwijs voor biomedische professionals in het kader van nieuwe medische en farmacologische interventies en het beoordelen en uitvoeren van (pre-)klinisch en Health Technology Assessment (HTA) onderzoek. De organisaties zijn van mening dat gemeenschappelijke leerdoelen kansen bieden om de krachten te bundelen en fragmentatie van het onderwijs voor deze doelgroep te voorkomen.

In de inventarisatie wordt het bestaande postacademische onderwijsaanbod in kaart gebracht en wordt bekeken of een geïntegreerd curriculum ontwikkeld kan worden met een didactisch model dat past bij de doelgroep. De resultaten van de inventarisatie worden beschreven in een onderzoeksrapport dat voor de zomer gereed zal zijn.