Publieke consultatie EMA-richtlijn voor klinisch vaccinonderzoek

Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) is een publieke consultatie gestart voor een herziene richtlijn voor klinisch vaccinonderzoek gericht op de preventie van infectieziekten. De richtlijn bevat specifieke overwegingen voor klinisch onderzoek naar vaccins bij speciale onderzoekspopulaties zoals zwangere vrouwen en ouderen.

Belanghebbenden kunnen tot 30 oktober 2018 door middel van een template reageren op de richtlijn via vwp@ema.europa.eu. Zodra de richtlijn is vastgesteld door de EMA zullen de huidige richtlijn en het bijbehorende annex niet meer van toepassing zijn.