Impact nieuwe privacywetgeving op medisch-wetenschappelijk onderzoek

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing, waarmee in de hele Europese Unie de privacywetgeving gelijk wordt getrokken. Dit heeft ook gevolgen voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens in medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Eerder gaf de CCMO al informatie over de gevolgen van de AVG voor de informatie in het proefpersoneninformatieformulier (PIF) over de verwerking van persoonsgegevens. Om meer duidelijkheid te bieden is op deze website een overzicht beschikbaar met vragen en antwoorden over de AVG in relatie tot medisch-wetenschappelijk onderzoek.