CCMO presenteert jaarverslag 2017

Het jaarverslag 2017 van de CCMO is beschikbaar. Met dit jaarverslag wil de CCMO het belang van proportionele toetsing en gedeelde verantwoordelijkheid binnen de onderzoeksketen benadrukken. In het jaarverslag zet de CCMO haar visie over dit onderwerp uiteen. Daarnaast vindt u drie interviews met enkele hoofdrolspelers uit de onderzoeksketen waarin het thema vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht.

Ook legt de CCMO in het jaarverslag verantwoording af over haar werkzaamheden in het afgelopen jaar. Het biedt inzicht in de wettelijke taken van de CCMO en de cijfers en gegevens over de onderzoeksdossiers die in 2017 zijn beoordeeld door de erkende medisch-ethische toetsingscommissies (METC’s) en de CCMO. Daarnaast komen de belangrijkste (inter)nationale ontwikkelingen van het afgelopen jaar aan bod, en blikt de CCMO vooruit op veranderingen waar de medisch-ethische toetsing de komende jaren mee te maken krijgt.

Het jaarverslag is beschikbaar als website. Daarnaast is een printervriendelijke versie beschikbaar. Het jaarverslag van de CCMO is aangeboden aan de minister van VWS Hugo de Jonge.