Nieuwe online cursus laat zien wanneer onderzoek wel/niet WMO-plichtig is

In juli 2017 lanceerden de CCMO en het Paul Janssen Futurelab een nieuwe Engelstalige online cursus ‘Clinical Research in the Netherlands – Legislation & Procedures’ met het eerste thema, ‘The Dutch review system’. Dit thema biedt een introductie in het Nederlandse toetsingssysteem voor klinisch onderzoek. Vanaf vandaag is ook het tweede thema ‘The mandatory review of medical research’ beschikbaar. Dit thema gaat over de reikwijdte van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) en legt uit wanneer klinisch onderzoek wel en niet onder de WMO valt, en op welke manier niet-WMO-plichtig onderzoek getoetst dient te worden.

Onderdeel van de eerste twee thema’s is de nieuwe ‘Committee Finder’ tool waarmee eenvoudig bepaald kan worden bij welke toetsingscommissie en – bij geneesmiddelenonderzoek – bij welke bevoegde instantie het onderzoeksdossier moet worden ingediend, wat de geldende beoordelingstermijnen zijn en welke organisaties nog meer betrokken zijn bij het beoordelingsproces. Daarnaast bevat de cursus de ‘CCMO tasks’ tool die een overzicht biedt van de wettelijke taken en verantwoordelijkheden van de CCMO. Beide tools zijn ook los van de cursus te raadplegen en vindt u in de toolbox op de website van het Paul Janssen Futurelab.

De cursus is bedoeld voor klinisch onderzoekers, research verpleegkundigen, Clinical Research Associates (CRA’s), medewerkers van bedrijven en (kandidaat-)leden van toetsingscommissies, en kan kosteloos worden gebruikt zonder gebruikersnaam en wachtwoord.

De komende tijd zullen stapsgewijs ook de overige thema's van Onderzoekswijs.nl omgezet worden naar Engelstalige thema's die zullen verschijnen op de website van het Paul Janssen Futurelab. Zodra alle thema's zijn omgezet zal Onderzoekswijs.nl ophouden te bestaan.