Overzicht Europese guidancedocumenten voor klinisch geneesmiddelenonderzoek

Op de website van de Europese Commissie is een overzichtspagina beschikbaar met alle Europese guidancedocumenten die van toepassing zijn op klinisch geneesmiddelenonderzoek.

Op de overzichtspagina kunnen gebruikers onderscheid maken tussen de groep documenten die op dit moment onder de huidige EU-wetgeving (Directive 2001/20/EC) van toepassing is, en de groep documenten die gelijktijdig van toepassing wordt met EU-verordening 536/2014 voor klinisch geneesmiddelenonderzoek (naar verwachting in 2019).

Vanwege de verordening worden momenteel een aantal guidancedocumenten herzien en geactualiseerd, daarnaast zijn een aantal nieuwe documenten gemaakt vanwege nieuwe aspecten van de verordening.