METC Noord-Holland houdt op te bestaan

De METC Noord-Holland houdt binnenkort op te bestaan. Dit betekent dat de METC Noord-Holland geen nieuwe onderzoeksdossiers meer in behandeling neemt. Lopende beoordelingen worden wel afgehandeld.

Voor vragen over de afhandeling en eventuele overdracht van lopende dossiers kunt u contact opnemen met de METC Noord-Holland: 072 548 2315 of metc.nh@nwz.nl. Onderzoekers die van plan waren een nieuw onderzoeksdossier bij de METC Noord-Holland in te dienen, kunnen dit vanaf heden indienen bij een van de overige erkende METC’s.

Het is nog niet bekend wanneer de METC Noord-Holland definitief ophoudt te bestaan. Zodra dit duidelijk is zullen de METC Noord-Holland en de CCMO dit bekend maken.

Tot een nader te bepalen datum kunnen onderzoekers nog bij de METC Noord-Holland terecht voor:

  • het informeren van de METC Noord-Holland over de voortgang van een onderzoek;
  • het indienen van een amendement;
  • het melden van bijwerkingen;
  • het melden van de beëindiging van een onderzoek.