Nieuwe Europese ethische overwegingen voor onderzoek met minderjarigen

De Europese Commissie heeft een herziene versie van een document gepubliceerd met ethische overwegingen voor medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen.

De inhoud van het document wordt van toepassing op het moment dat de EU-verordening voor klinisch geneesmiddelenonderzoek van toepassing wordt (naar verwachting in 2019). Tot die tijd blijft het toetsingskader Toetsing van onderzoek met minderjarige proefpersonen – begin 2017 door de NVMETC en de CCMO opgesteld – onverminderd van toepassing in Nederland.