Reactie CCMO en METC’s op conceptvoorstel Wet zeggenschap lichaamsmateriaal

De CCMO en de METC’s hebben een gezamenlijke reactie gegeven aan het ministerie van VWS op het conceptvoorstel voor een Wet zeggenschap lichaamsmateriaal. Belanghebbenden en andere geïnteresseerden konden tot 23 juni 2017 reageren op het conceptvoorstel. De overige openbare reacties op het voorstel zijn hier te vinden.

Het conceptvoorstel bevat een algemeen kader voor het afnemen, bewaren, verstrekken, gebruiken en vernietigen van menselijk materiaal voor andere doeleinden dan actuele diagnostiek of geneeskundige behandeling van de donor. Dit kader is van toepassing waar bijzondere wetten over lichaamsmateriaal niet (langer) van toepassing zijn.