CCMO presenteert jaarverslag 2016

De CCMO waarborgt de bescherming van proefpersonen betrokken bij medisch-wetenschappelijk onderzoek. Daarom staat dit jaar de proefpersoon centraal in het jaarverslag van de CCMO. Hiermee wil de CCMO dit belangrijke thema nadrukkelijk op de kaart zetten binnen het werkveld. In het jaarverslag zet de CCMO haar visie over de rol van proefpersonen in medisch-wetenschappelijk onderzoek uiteen. Daarnaast staan er een drietal interviews in waarin het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht.

Ook legt de CCMO in het jaarverslag verantwoording af over haar werkzaamheden in het afgelopen jaar. Het biedt inzicht in de wettelijke taken van de CCMO en de cijfers en gegevens over de onderzoeksdossiers die in 2016 zijn beoordeeld door de erkende medisch-ethische toetsingscommissies (METC’s) en de CCMO. Daarnaast komen de belangrijkste (inter)nationale ontwikkelingen van het afgelopen jaar aan bod, en blikt de CCMO vooruit op veranderingen waar het veld van medisch-ethische toetsing de komende jaren mee te maken krijgt.

Dit jaar heeft het jaarverslag de vorm van een website. Daarnaast is een printervriendelijke versie beschikbaar. Het jaarverslag van de CCMO is aangeboden aan Edith Schippers, minister van VWS.