Documenten voor beoordeling onderzoek met minderjarige en wilsonbekwame proefpersonen beschikbaar

Met ingang van 1 maart 2017 zal de gewijzigde Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) in werking treden. Onder de gewijzigde WMO is niet-therapeutisch onderzoek met minderjarige en wilsonbekwame proefpersonen voortaan in principe toegestaan als de risico’s en belasting minimaal zijn in vergelijking met de standaardbehandeling voor de aandoening van de proefpersoon.

Om de overgang van de ‘oude’ naar de ‘nieuwe’ wetgeving soepel te laten verlopen is een overgangsprocedure vastgesteld.

Naar aanleiding van de gewijzigde WMO hebben de NVMETC en de CCMO een toetsingskader opgesteld voor de beoordeling van onderzoek met minderjarige proefpersonen. Hierin zijn ook de nieuwe criteria voor de beoordeling van niet-therapeutisch onderzoek nader uitgewerkt.

Daarnaast zijn de CCMO-notitie Therapeutisch versus niet-therapeutisch onderzoek en het CCMO-statement Vergoedingen voor proefpersonen en onderzoekers herzien naar aanleiding van de gewijzigde WMO.