Richtsnoer voor Good Clinical Practice gewijzigd

Het ICH-richtsnoer voor Good Clinical Practice is gewijzigd. De vorige versie van het richtsnoer was gericht op een situatie waarin papier nog een grote rol speelde in het uitvoeren van klinische trials. Het gewijzigde richtsnoer is met name bijgewerkt op basis van de huidige mogelijkheden om gegevens elektronisch te verzamelen en te verwerken.