Zelf beslissen

U beslist zelf of u meedoet aan een onderzoek. Het is uw eigen keuze. Meedoen is vrijwillig. U bent dus nooit verplicht om mee te doen. U mag weigeren, ook als uw arts u vraagt om mee te doen. Beslis daarom pas als u genoeg weet over de inhoud, eventuele risico’s en voordelen van het onderzoek.

Handtekening

Alleen als u schriftelijk (handtekening) akkoord bent, kunt u als proefpersoon meedoen aan het onderzoek.

Niet meedoen

Als u niet wilt meedoen, hoeft u verder niets te doen. U hoeft nergens te tekenen. U hoeft niet te vertellen waarom u niet wilt meedoen. Bent u patiënt? Dan krijgt u de normale behandeling die u anders ook zou krijgen.