Uw plichten

Als ervoor kiest om mee te doen, moet u zich houden aan deĀ afspraken over het onderzoek. Soms mag u bijvoorbeeld niet eten. Of moet u op een vast uur een medicijn innemen.

Misschien mag u bepaalde dingen niet eten. Of u moet een dagboekje bijhouden. U moet ook meedoen aan controles en onderzoek.

Afspraken

Het is belangrijk dat u zich aan die afspraken houdt. Anders gebeurt het onderzoek niet goed waardoor de uitkomstenĀ dan niet meer betrouwbaar zijn. Houdt u zich niet aan de afspraken? Dan mag de onderzoeker beslissen dat u niet langer kunt meedoen.