Vergroten inbreng proefpersonenleden

Proefpersonenleden in de CCMO en de METC’s vertegenwoordigen de proefpersonen bij de beoordeling van een klinisch onderzoek. Dit betekent dat inzicht in de verwachtingen van proefpersonen van een klinisch onderzoek gewenst is.

De CCMO heeft een aantal sessies georganiseerd waarin de proefpersonenleden van de METC’s hun inbreng besproken hebben en mogelijkheden zijn om deze inbreng te vergroten. Dit heeft geleid tot drie acties:

  1. Opleiding
    De proefpersonenleden geven aan opleiding te willen volgen. Momenteel wordt met een derde partij gesproken over het opzetten van een opleiding voor een proefpersonen/patiënten-vertegenwoordiger.  

  2. Inzicht in klinisch onderzoek   
    Proefpersonenleden willen graag meekijken met een studie om inzicht te krijgen in het verloop van een klinisch onderzoek. Wat is de vertaling van een protocol op papier naar de daadwerkelijke uitvoering in de kliniek? Momenteel wordt er met een onderzoeksafdeling gekeken naar de mogelijkheden.
  3. Proefpersonenledenoverleg
    De proefpersonenleden van verschillende METC’s blijven met elkaar in gesprek om van elkaar te leren en te bepalen of er meer acties nodig zijn.