Raad van Proefpersonen

De CCMO is voornemens een Raad van Proefpersonen in te stellen. De missie van CCMO richt zich op het beschermen van proefpersonen:

De CCMO waarborgt de bescherming van proefpersonen betrokken bij medisch wetenschappelijk onderzoek , middels toetsing aan de daarvoor gestelde wettelijke bepalingen en met inachtneming van het belang van de voortgang van de medische wetenschap.

Met het instellen van een Raad van Proefpersonen kan de CCMO op structurele wijze ophalen wat er speelt bij proefpersonen. Daarnaast kunnen proefpersonen aangeven wat zij belangrijk vinden.