Inleiding Programma Patiëntenparticipatie

Om patiëntenparticipatie in klinisch onderzoek te bevorderen heeft de CCMO in 2021 een programma opgestart om samen met andere partijen actief aan de slag te gaan. Patiëntenparticipatie komt de kwaliteit van onderzoek ten goede. Daarom staat dit onderwerp hoog op de agenda van de CCMO.

“Het doel van de gezondheidszorg is om het dagelijks leven van patiënten te verbeteren,” zegt CCMO-voorzitter Joop van Gerven. “Door patiënten vanaf het begin mee te laten denken en meebeslissen over klinisch onderzoek kunnen we dit positieve effect vergroten.”

Het programma werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met de vier betrokken partijen: patiëntenorganisaties, opdrachtgevers, onderzoekers en toetsende instanties. Deze partijen gingen samen met de CCMO aan de slag om vier doelen te bereiken:

  1. Een grotere rol voor patiënten bij het opstellen van onderzoeksprotocollen en bij het evalueren en delen van resultaten na het onderzoek
  2. Versterking van de rol van proefpersonenleden in de toetsingscommissies
  3. Intensievere samenwerking CCMO met relevante partijen
  4. Meer inzicht in patiënt-geïnitieerd onderzoek

Om deze doelen te bereiken heeft de CCMO gesprekken met de betrokken partijen georganiseerd om met elkaar te bepalen wat er moet gebeuren om patiëntenparticipatie in klinisch onderzoek te bevorderen. Het uiteindelijke doel is dat patiënten van begin tot eind een actievere rol krijgen in het proces, zodat klinisch onderzoek nog beter wordt.