Geneesmiddelenonderzoek in Nederland

Het aantal onderzoeksdossiers voor geneesmiddelenonderzoek dat in Nederland is beoordeeld, onderverdeeld naar de fase van het onderzoek en naar industrie versus niet-industrie.

Geneesmiddelenonderzoek in Nederland per fase in 2019

Geneesmiddelenonderzoek in Nederland per fase in 2019
2019
fase I (22%)131
fase II (31%)191
fase III (30%)184
fase IV (9%)52
overig (8%)49

Geneesmiddelenonderzoek vindt vooral plaats in fase-II-studies (31%) en fase-III-studies (30%), gevolgd door fase-I-studies (22%), fase-IV-studies (9%) en overig geneesmiddelenonderzoek (8%).

Brontabel als csv (97 bytes)

Geneesmiddelenonderzoek in Nederland per fase in de afgelopen vijf jaar

Geneesmiddelenonderzoek in Nederland per fase in de afgelopen vijf jaar
20192018201720162015
fase I131146129119121
fase II191169147162195
fase III184163165168168
fase IV5241645554

Bij iedere fase van geneesmiddelenonderzoek is het aantal studies over de afgelopen jaren variabel.

Brontabel als csv (138 bytes)

Geneesmiddelenonderzoek in Nederland in 2019: industrie vs. niet-industrie

Geneesmiddelenonderzoek in Nederland in 2019: industrie vs. niet-industrie
2019
industrie (64%)389
niet-industrie (36%)218

Het merendeel van het geneesmiddelenonderzoek is afkomstig van de industrie (64%).

Brontabel als csv (54 bytes)

Geneesmiddelenonderzoek in Nederland in de afgelopen vijf jaar: industrie vs. niet-industrie

Geneesmiddelenonderzoek in Nederland in de afgelopen vijf jaar: industrie vs. niet-industrie
industrieniet-industrie
201964%36%
201863%37%
201761%39%
201660%40%
201565%35%

De verhouding tussen geneesmiddelenonderzoek afkomstig van de industrie versus niet-industrie lijkt de afgelopen vier jaar licht te verschuiven naar meer industrie-gesponsord geneesmiddelenonderzoek.

Brontabel als csv (97 bytes)