Kerncijfers CCMO

In 2018 heeft de CCMO werkzaamheden uitgevoerd als toetsingscommissie (TC), als toezichthouder (TZ), als bevoegde instantie (BI), als orgaan voor administratief beroep (AB) en als (inter)nationale vraagbaak over medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen dat (mede) in Nederland wordt uitgevoerd. Een toelichting op deze cijfers is te vinden in De CCMO op hoofdlijnen.

54 primaire beoordelingen van onderzoeksprotocollen, waarvan 42 positief (TC)

9 bezwaren tegen besluiten over onderzoeksprotocollen (TC)

136 beoordelingen van substantiële amendementen (TC)

583 primaire beoordelingen (BI)

2.364 beoordelingen van substantiële amendementen (BI)

20 herbeoordelingen (vanwege verlopen 1-jaar-termijn initiële beoordeling) (BI)

106 beoordelingen van kandidaat-METC-leden (TZ)

39 herbeoordelingen van zittende METC-leden (TZ)

2 bezwaren tegen besluiten over METC-leden (TZ)

8 administratieve beroepen tegen besluiten van erkende METC’s (AB)

1.287 vragen per e-mail, een veelvoud daarvan telefonisch

152.392 bezoeken CCMO.nl

21.611 bezoeken ToetsingOnline.nl

5.602 bezoeken Onderzoekswijs.nl