Colofon

CCMO

Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek
Central Committee on Research Involving Human Subjects

Postadres: Postbus 16302, 2500 BH Den Haag
Bezoekadres: Parnassusplein 5, 2511 VX Den Haag

Telefoon: 070 340 6700
E-mail: ccmo@ccmo.nl
Internet: www.ccmo.nl

Tekst en data: Secretariaat CCMO
Redactie: Tom Arends
Fotografie: Adobe Stock, Tom Arends (interviews), Patricia Nauta (Joop van Gerven)
Beeldbewerking: Grafisch ontwerpbureau Neo & Co, Velp

Publicatie: 12 maart 2019