Kerncijfers CCMO

In 2017 heeft de CCMO werkzaamheden uitgevoerd als toetsingscommissie (TC), als toezichthouder, als bevoegde instantie (BI), als orgaan voor administratief beroep en als (inter)nationale vraagbaak over medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen dat (mede) in Nederland wordt uitgevoerd. Een toelichting op deze cijfers is te vinden in De CCMO op hoofdlijnen.

52 primaire beoordelingen van onderzoeksprotocollen (TC)
8 bezwaren tegen besluiten over onderzoeksprotocollen
114 beoordelingen van substantiële amendementen (TC)
536 primaire beoordelingen (BI)
2.331 beoordelingen van substantiële amendementen (BI)
26 herbeoordelingen (vanwege verlopen 1-jaar-termijn initiële beoordeling) (BI)
128 beoordelingen van kandidaat-METC-leden
52 herbeoordelingen van zittende METC-leden
3 bezwaren tegen besluiten over METC-leden
1 beroep tegen een beslissing op bezwaar van de CCMO
8 administratieve beroepen tegen besluiten van erkende METC’s
1.120 vragen per e-mail, een veelvoud daarvan telefonisch
113.481 unieke bezoekers CCMO.nl
21.481 unieke bezoekers ToetsingOnline.nl
5.667 unieke bezoekers Onderzoekswijs.nl