De proefpersoon centraal

In dit deel van het jaarverslag staat de proefpersoon centraal. Hiermee wil de CCMO dit belangrijke thema nadrukkelijk op de kaart zetten binnen het werkveld. In het eerste stuk zet de CCMO haar visie over de rol van proefpersonen in medischwetenschappelijk onderzoek uiteen. Daarnaast vindt u een drietal interviews waarin het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken wordt belicht.