Onderzoeksprotocollen door CCMO beoordeeld met positief besluit

De tabel op de volgende pagina biedt een overzicht van de onderzoeksprotocollen die in 2016 door de CCMO beoordeeld zijn met een positief besluit. De studies zijn onderverdeeld per categorie, met per studie een toelichting op de interventie en de doelgroep. Meer informatie over de studies is terug te vinden door in het CCMO-register te zoeken op het betreffende dossiernummer.

dossiernummer interventie doelgroep
Categorie celtherapie
NL51705.000.15 Mesenchymale stamcellen Volwassenen met systemische sclerodermie
NL53825.000.16 TCRα/ß- en CD19-gedepleteerde stamceltransplantatie Volwassenen en kinderen (<12-17 jr) met hematologische maligniteiten
NL53992.000.15 Antigeen-beladen dendritische cellen Volwassenen met hematologische maligniteiten
NL54409.000.15 Vetcellen en lipofilling Volwassenen met een ouder wordend gelaat
NL54419.000.15 Limbale stamcellen Volwassenen en kinderen (<12-17 jr) met limbale stamceldeficiëntie door verbranding
NL55651.000.16 Stromaal vasculaire fractie injectie Gezonde vrouwen die een borstverkleining zullen ondergaan
NL55680.000.16 Mesenchymale stromale cellen Volwassenen met knie-artrose
NL55823.000.15 Antigeen-beladen dendritische cellen Volwassenen met melanoom
NL56619.000.16 ICT107 Volwassenen met glioblastoom
NL58715.000.16 Gekweekte stamcellen uit navelstrengbloed Volwassenen met hoogrisico hematologische aandoening
dossiernummer interventie doelgroep
Categorie gentherapie
NL54154.000.15 CTL019 Volwassenen met recidiverend of refractair diffuus grootcellig B-cel lymfoom
NL55771.000.16 AAV2-REP1 Volwassenen met choroïderemie
NL56662.000.16 KTE-C19 Volwassenen met non-Hodgkin lymfoom
NL56680.000.16 Vvax001 Vrouwen met een geschiedenis van HPV-16-geïnduceerde cervixlaesies
NL56899.000.16 KTE-C19 Volwassenen met mantelcellymfoom
NL55908.000.15 HPV16 E6-E7 Vrouwen met een HPV16-pos VIN-laesie
dossiernummer interventie doelgroep
Categorie antisense oligonucleotide
NL55296.000.15 ACH UCP-301 Volwassenen met colitis ulcerosa met een voorgeschiedenis van pouchitis
NL55490.000.16 GED-0301 Volwassenen met actieve ziekte van Crohn
NL55745.000.16 GED-0301 Volwassenen met actieve ziekte van Crohn
NL56889.000.16 Volanesorsen Volwassenen met familiair chylomicronemie-syndroom
dossiernummer interventie doelgroep
Categorie interferentie-RNA
NL54981.000.15 DCR-PH1 Volwassenen met primaire hyperoxalurie type 1
NL56671.000.16 Patisiran Volwassenen met familiaire amyloïd polyneuropathie
dossiernummer interventie doelgroep
Categorie genetisch gemodificeerde organismen
NL58065.000.16 VPM1002BC Volwassenen met blaaskanker
dossiernummer interventie doelgroep
Categorie vaccin
NL56222.091.15 BCG vaccin Gezonde volwassen proefpersonen
NL55061.000.15 FLU-v Gezonde volwassen proefpersonen
NL56659.091.16 Sulfadoxine-pyrimethamine en/of Piperaquine Gezonde volwassen proefpersonen
NL58391.000.16 HBAl20 Volwassenen die niet voldoende reageren op hepatitis B-vaccins
dossiernummer interventie doelgroep
Categorie minderjarige/wilsonbekwame proefpersonen*
NL51887.000.16 Geautomatiseerde zuurstofregulatie Neonaten die zijn opgenomen op de NICU
NL53004.000.15 INT747 Kinderen (<12-17 jr) met galgangatresie
NL56611.000.16 Oxytocine Gezonde en antisociale adolescenten (12-17 jr)
NL57881.000.16 JNJ-53718678 Kinderen (<12 jr) met een RSV infectie

* niet-therapeutisch interventieonderzoek

dossiernummer interventie doelgroep
Categorie Embryowet
NL55996.000.16 Geri-incubator en Eeva-test Paren die IVF en ICSI ondergaan
NL56530.000.16 Vroege of late intrafoetale coagulatie Foetussen met Twin Reversed Arterial Perfusion (TRAP)