Onderzoeksprotocollen door CCMO beoordeeld met negatief besluit

De tabel hieronder biedt een overzicht van de onderzoeksprotocollen die in 2016 door de CCMO beoordeeld zijn met een negatief besluit. De studies zijn onderverdeeld per categorie, met per studie een toelichting op de interventie en de doelgroep. Meer informatie over de studies is terug te vinden door in het CCMO-register te zoeken op het betreffende dossiernummer.

dossiernummer interventie doelgroep
Categorie celtherapie
NL48431.000.14 Mesenchymale stromale cellen Neonaten met een perinataal arterieel ischemisch infarct
NL52641.000.16 Antigeen-beladen dendritische cellen Kinderen (<12-17 jr) met acute myeloïde leukemie
NL56789.000.16 Myogene stamcellen Volwassenen met mitochondriële myopathie
dossiernummer interventie doelgroep
Categorie gentherapie
NL52850.000.16 SAR422459 Volwassenen en kinderen (<12-17 jr) met de ziekte van Stargardt
NL55401.000.15 BMN044 Kinderen (<12-17 jr) met Duchenne spierdystrofie
NL56708.000.16 ART-I02 Volwassenen met reumatoïde artritis
NL54270.000.16 Talimogene laherparepvec en pembrolizumab Volwassenen met niet-geresecteerd stadium IIIB tot IVM1c melanoom
dossiernummer interventie doelgroep
Categorie antisense oligonucleotide
NL59007.000.16 SRP-4045 en SRP04053

Kinderen (<12-17 jr) met Duchenne spierdystrofie

dossiernummer interventie doelgroep
Categorie minderjarige/wilsonbekwame proefpersonen*
NL56896.000.16 EndoStim LES Stimulation System Kinderen (<12-17 jr) met gastro-oesophageale reflux
NL58436.000.16 Voedingsvezel inuline-type fructans

Gezonde kinderen (<12-17 jr)

* niet-therapeutisch interventieonderzoek