Kerncijfers CCMO

In 2016 heeft de CCMO werkzaamheden uitgevoerd als toetsingscommissie (TC), als toezichthouder (TZ), als bevoegde instantie (BI), als orgaan voor administratief beroep en als (inter-)nationale vraagbaak over medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen dat (mede) in Nederland wordt uitgevoerd.

43 primaire beoordelingen (TC)
102 beoordelingen substantiële amendementen (TC)
545 primaire beoordelingen (BI)
1.967 beoordelingen substantiële amendementen (BI)
26 herbeoordelingen (door verlopen 1-jaar-termijn initiële beoordeling) (BI)
109 beoordelingen van kandidaat-METC-leden, waarvan 101 positief
257 herbeoordelingen van zittende METC-leden, waarvan 222 positief
18 administratieve beroepen, waarvan 2 gegrond verklaard
9 bezwaren ten aanzien van besluiten over onderzoeksprotocollen, waarvan 3 gegrond verklaard
10 bezwaren ten aanzien van besluiten over METC-leden, waarvan 4 gegrond verklaard
1.091 vragen per e-mail, een veelvoud telefonisch
103.173 bezoekers CCMO.nl (708.330 paginaweergaven)
22.787 bezoekers ToetsingOnline.nl (134.501 paginaweergaven)
6.248 bezoekers Onderzoekswijs.nl (69.914 paginaweergaven)