Informatie CCMO naar aanleiding van uitbraak coronavirus

Op deze pagina vindt u onze informatie naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19).

Voorwaarden (her)start klinisch onderzoek

Voor de (her)start van klinisch onderzoek gelden bepaalde voorwaarden:

  • In dit document staan de voorwaarden voor de (her)start van studies in clinical research units.
  • De voorwaarden voor de (her)start van overig klinisch onderzoek staan in dit document van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Advies voor de uitvoering van klinisch onderzoek

In dit document vindt u adviezen voor de uitvoering van klinisch onderzoek ten tijde van de beperkende maatregelen door het coronavirus.

Versnelde procedure (fast track) beoordeling onderzoeksdossiers

De CCMO maakt het mogelijk om onderzoeksdossiers in het kader van COVID-19 waartoe de CCMO bevoegd is versneld te beoordelen (fast-trackprocedure). Naast de CCMO als toetsingscommissie hebben ook erkende METC’s en de bevoegde instantie fast-trackprocedures ingericht voor een versnelde beoordeling van onderzoek naar het voorkomen en/of de behandeling van COVID-19.

Spoedregeling vergunning onderzoek COVID-19 gentherapie of geneesmiddel met ggo

Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat besloten om de procedure van vergunningverlening te versnellen voor onderzoek naar gentherapie of een geneesmiddel met een genetisch gemodificeerd organisme (ggo) dat is gericht op de bestrijding van COVID-19. Meer informatie vindt u hier.

Alleen digitale indiening

Tot nader order moet u alle documenten digitaal indienen. Brieven en besluiten van de CCMO zullen tijdelijk niet zijn voorzien van een ‘natte handtekening’.

Bereikbaarheid CCMO

De CCMO is tot nader order niet direct telefonisch bereikbaar. Hier leest u waar u rekening mee moet houden als u contact met ons wilt opnemen.