Wet op het bevolkingsonderzoek (Wbo)

Voor het uitvoeren van bevolkingsonderzoek is in bepaalde gevallen een vergunning nodig. Dit is vastgelegd in de Wet op het bevolkingsonderzoek (Wbo). Voldoet een bevolkingsonderzoek aan beide criteria van de WMO, maar is er ook een vergunning voor nodig op grond van de Wbo? Dan is alleen de Wbo, en niet de WMO, van toepassing. Op de pagina Bevolkingsonderzoek kunt u meer lezen over de reikwijdte van de Wbo. Een bevolkingsonderzoek waarvoor op grond van de Wbo geen vergunning nodig is, maar dat wel onder de reikwijdte van de WMO valt, moet op grond van de WMO een medisch-ethische toets doorlopen.