Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) regelt de relatie tussen pati├źnt en zorgverlener. In de WGBO is onder meer vastgelegd dat degenen die betrokkenen zijn bij medisch-wetenschappelijk onderzoek adequaat ge├»nformeerd moeten worden over het onderzoek en rechtsgeldige toestemming moeten geven voor inzage van hun gegevens. De WGBO is van toepassing op medisch-wetenschappelijk onderzoek dat niet onder de reikwijdte van de WMO, de Embryowet, de CTR, de MDR en de IVDR valt. Ook op medisch-wetenschappelijk onderzoek dat wel onder de reikwijdte van bovenstaande wetten of verordeningen valt, kan de WGBO aanvullend van toepassing zijn.