Geneesmiddelenwet

In de Geneesmiddelenwet staan regels voor de productie, de handel en het verstrekken van geneesmiddelen. Door middel van de Geneesmiddelenwet is ook geregeld dat nationale niet-interventionele veiligheidsstudies in opdracht van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, vooraf door de CCMO moeten worden beoordeeld.