Embryowet

Wetenschappelijk onderzoek met embryo’s, de foetus, en/of met geslachtscellen waarbij embryo’s tot stand worden gebracht, valt onder de Embryowet.

Op de pagina Onderzoek met geslachtscellen en/of (rest)embryo's kunt u meer lezen over de reikwijdte van de Embryowet.

Onderzoek dat onder de Embryowet valt moet, afhankelijk van het type onderzoek, vooraf door een erkende METC of de CCMO worden getoetst.

Onderzoek met geslachtscellen waarbij geen embryo’s tot stand worden gebracht en waarbij de geslachtscellen speciaal voor het onderzoek ter beschikking moeten worden gebracht, valt onder het toetsingsregime van de WMO en moet vooraf door de CCMO worden getoetst.