Verklaring van Helsinki

In de Verklaring van Helsinki staan ethische principes voor artsen en anderen die betrokken zijn bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met proefpersonen.