Gedragscodes bij verzet

Proefpersonen moeten uit het onderzoek worden gehaald als zij zich ertegen verzetten. Hiertoe zijn verschillende gedragscodes opgesteld: